Een nieuwe mentaliteit

'Je moet mensen op tijd laten nadenken over hun eigen verhaal. 
Zodat ze zich gaan afvragen "Wat maakt die volgende levensfase voor mij de moeite waard? 
En waar heb ik dan hulp bij nodig?".
Ze moeten hun doel, eventueel met jouw hulp, beter kunnen benoemen.'

Prof. dr Marcel Olde Rikkert, geriater en bestuurslid Mijn Volgende Hoofdstuk

Te vaak en te vanzelfsprekend gaat het bij ouder worden en ouder zijn over het vervalverhaal, of over het trotseerverhaal. Over ziekte en gebrek, over verlies en 'toch weten vol te houden'. Daar stellen wij als beweging actief een ander verhaal tegenover, namelijk ouder worden als je vervolgverhaal. Een verhaal dat uitgaat van wat er allemaal nog wel degelijk voor je ligt, juist ook nu je ouder wordt.

Anders kijken, je anders voorbereiden

Ouder worden zoals je tot nu toe geleefd hebt,
dat vraagt van je dat je die volgende fase in een ander licht ziet.

Als het logische vervolg van jouw leven, waarin jij na al die jaren
nog steeds de hoofdrol speelt
en waarvan je de verhaallijn zoveel mogelijk probeert door te trekken,
zodat ze voor jou de moeite waard blijft.

We dagen de aanstormende, nieuwe generatie ouderen uit om anders te kijken naar die volgende levensfase. Want juist als je op dat kruispunt in je leven staat, zo midden 60, kun je je afvragen: wat wil ik met het vervolg van mijn leven? 

Net zoals je hele leven al gewend was regelmatig vooruit te kijken, in scholing, werk, leren, relaties, vrijetijdsbesteding, zou je dat ook nu moeten blijven doen. Zodat je je op tijd voorbereidt op dat volgende hoofdstuk. Een hoofdstuk dat voor jou de moeite waard is, in al zijn facetten. Want, zo weten we ook uit onderzoek, juist als je je verhaallijn zo goed mogelijk weet door te trekken, lukt het je om beter ouder te worden, ook ondanks eventuele lichamelijke en mentale beperking.

Facetten van je volgende hoofdstuk

Natuurlijk is het voor iedereen weer net even anders, maar grofweg zien we een aantal facetten die je leven kleur en betekenis geven. Je voorbereiden op die volgende fase in je leven gaat dan ook al snel over die facetten. Als je vooruitkijkt naar die volgende fase, waar zit je dan al goed en waar kun of moet je nog aan werken? En minstens zo belangrijk: wie of wat kan je daarbij inspireren en helpen?

De beweging Mijn Volgende Hoofdstuk werkt aan landelijke aandacht en bewustwording rond die centrale vraag: 'wat maakt het volgende hoofdstuk voor jou de moeite waard?' Het beantwoorden van die vraag, in al zijn facetten, moet leiden tot een constructieve dialoog en vooral ook actie – niet alleen bij de nieuwe generatie ouderen zelf, maar ook bij al die partijen die hen daarbij kunnen helpen. Van wooncorporaties en welzijnsorganisaties tot cultuurinstellingen en van (sport)verenigingen tot gezondheidszorg en financiële dienstverleners. Allemaal kunnen we een actieve rol hebben in de ontwikkeling én invulling van die nieuwe kijk op mooi ouder worden. Laten we onze krachten bundelen en samen nog meer betekenen voor komende generaties ouderen.