Themamiddag Wijchen

"Wijchenaren in dialoog over hun bijdrage aan de nieuwe publieksbeweging Mijn Volgende Hoofdstuk."

Themamiddag als startpunt voor Wijchense publieksbeweging

Wijchen, 1 april 2019 – Tijdens een speciale themamiddag gingen heel uiteenlopende partijen uit het Wijchense met elkaar in gesprek hoe ook zij bij kunnen dragen aan een nieuwe kijk op ‘mooi ouder worden’ in Wijchen. Vertegenwoordigers van diverse lokale partners, van wonen tot sociale netwerken en van vrije tijd tot welzijn en zorg, legden samen de basis voor een nieuwe publieksbeweging die zoveel mogelijk Wijchenaren positief moet gaan ‘raken’.

‘Mijn Volgende Hoofdstuk’ pleit voor nieuwe kijk op mooi ouder worden

Want te vaak en te vanzelfsprekend, was het motto van de middag, georganiseerd in De Vloer van de Bibliotheek en de foyer van ’t Mozaiek,  gaat het bij ouder worden nog over het ‘vervalverhaal’. Over ziekte en gebrek, over verlies en 'toch weten vol te houden'. De jonge Stichting Mijn Volgende Hoofdstuk stelt daar actief een ander verhaal tegenover, namelijk ouder worden als je vervolgverhaal. Een verhaal dat verder gaat waar je gebleven was in je leven. En dat uitgaat van wat er allemaal nog voor je ligt, juist ook als je ouder wordt. ‘Wat maakt voor jou dat volgende hoofdstuk de moeite waard?’, is dan ook de vraag die inwoners zichzelf en elkaar veel meer en eerder zouden moeten stellen, aldus de nieuwe publieksbeweging.

Alle facetten van je verhaal

Mooi ouder worden is nauw verbonden met heel veel facetten van dat nieuwe hoofdstuk in je leven: denk aan hoe je woont, je sociale contacten,  je financiën, hoe goed je je voelt en wat je doet met al die vrije tijd. Daar op tijd en goed over nadenken, helpt om beter oud te worden, blijkt ook uit recent onderzoek.

 

'Je moet mensen op tijd laten nadenken over hun eigen verhaal.
Zodat ze zich gaan afvragen "Wat maakt die volgende levensfase voor mij de moeite waard?
En waar heb ik dan hulp bij nodig?".
Ze moeten hun doel, eventueel met jouw hulp, beter kunnen benoemen.'

Prof. dr Marcel Olde Rikkert, geriater en bestuurslid Mijn Volgende Hoofdstuk

 

Wijchense partijen die daar goed bij kunnen helpen, van zorginstellingen tot woningcorporaties en van maatschappelijke verenigingen tot kunst- en cultuurinstellingen, kwamen daarom samen tijdens de speciale Themadag op 1 april.  Geïnspireerd door het verhaal van Mijn Volgende Hoofdstuk, met een heel persoonlijk introductie van wethouder Titus Burgers (o.a. Welzijn en WMO), discussieerden zij in kleine groepjes over de bijdrage die zij daarin kunnen leveren. Uit die gesprekken vloeiden veel praktische ideeën voort, die dankbare ‘munitie’ gaan vormen voor de nieuwe publieksbeweging in Wijchen. 

Wethouder Burgers kijkt terug op een geslaagde middag: ‘De belangrijkste conclusie uit de dialoog van vandaag is niet óf, maar hóe we deze beweging een plekje in Wijchen gaan geven. Ons doel is om zoveel mogelijk Wijchenaren te bereiken, zodat iedereen de kans krijgt om op tijd te gaan nadenken over wat jouw volgende hoofdstuk voor jou de moeite waard maakt. Je gunt iedereen dat je daar bijtijds een antwoord op vindt – en, waar nodig, zeker ook de hulp om dat antwoord  in daden om te zetten’

‘Wijchenaren in dialoog over hun bijdrage aan de nieuwe publieksbeweging Mijn Volgende Hoofdstuk.’

Pioniersrol voor Wijchen

De beweging Mijn Volgende Hoofdstuk komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw en is intussen een zelfstandige entiteit, in de vorm van een Steunstichting. Wijchen is de eerste gemeente waar de beweging op gang komt. ‘Die pioniersrol pakken we graag op’, aldus wethouder Burgers. ‘Want zaken als levensgeluk en geestelijke gezondheid van onze burgers zijn thema’s waar we ons als gemeente mede-verantwoordelijk voor voelen. Ouder worden is ook een reis. En als voor jezelf helder is hoe je die reis het liefst invult, geeft je dat energie en vreugde. Noem het voorpret.’

Nog dit jaar zullen de eerste activiteiten van Mijn Volgende Hoofdstuk in Wijchen van start gaan, in nauwe samenwerking tussen Gemeente en diverse (maatschappelijke) partijen en initiatieven.